در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

فیلم و کلیپ دیدنی آب آشامیدنی چطور به دست می‌آید؟

فیلم و کلیپ دیدنی آب آشامیدنی چطور به دست می‌ آید؟

%image_alt%

از بدو تولد حدود ۷۵ در صد بدن ما را آب تشکیل داده است، در طول زندگی نیز بخش اعظم بدن ما از آب خواهد بود. بدون آب تازه ما حتی یک هفته هم نمی توانیم دوام بیاوریم.
وب سایت ویدوآل: از بدو تولد حدود  ۷۵ در صد بدن ما را آب تشکیل داده است، در طول زندگی نیز بخش اعظم بدن ما از آب خواهد بود. بدون آب تازه ما حتی یک هفته هم نمی توانیم دوام بیاوریم.
برای اکوسیستم، جامعه و حتی یک شهر بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت. خب چه مقدار آب قابل استفاده برای زمین وجود دارد؟

فیلم و کلیپ دیدنی آب آشامیدنی چطور به دست می‌آید؟