سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

فیلم طنز آواز خوانی محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان

فیلم طنز آواز خوانی محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان

%image_alt%

تصنیف «جان عشاق» با صدای محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان را می شنویم. معماری خاص این مسجد دوره صفوی دلیل انعکاس واضح صدا در آن است.
وب سایت نامه نیوز: تصنیف «جان عشاق» با صدای محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان را می شنویم. معماری خاص این مسجد دوره صفوی دلیل انعکاس واضح صدا در آن است.

فیلم طنز آواز خوانی محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان