در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

فیلم طنز آواز خوانی محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان

فیلم طنز آواز خوانی محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان

%image_alt%

تصنیف «جان عشاق» با صدای محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان را می شنویم. معماری خاص این مسجد دوره صفوی دلیل انعکاس واضح صدا در آن است.
وب سایت نامه نیوز: تصنیف «جان عشاق» با صدای محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان را می شنویم. معماری خاص این مسجد دوره صفوی دلیل انعکاس واضح صدا در آن است.

فیلم طنز آواز خوانی محمدرضا هدایتی در مسجد امام اصفهان