افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶

کارتون طنز و خنده دار روز جدید : کارتون چوپان اینترنت باز

کارتون روز: چوپان اینترنت باز!

در حاشیه تصمیم دولت برای تجهیز تمام روستاها به اینترنت، مسعود ماهینی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.

تصمیم دولت برای تجهیز روستاها به اینترنت

تجهیز روستاها به اینترنت

تجهیز روستاها به اینترنت

کارتون طنز و خنده دار روز جدید : کارتون چوپان اینترنت باز