اتحادتان را در تمام زندگی حفظ کنید تا همیشه پایدار و سرافراز باشید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

کارتون طنز و خنده دار روز جدید : کارتون چوپان اینترنت باز

کارتون روز: چوپان اینترنت باز!

در حاشیه تصمیم دولت برای تجهیز تمام روستاها به اینترنت، مسعود ماهینی این کارتون را در روزنامه قانون منتشر کرد.

تصمیم دولت برای تجهیز روستاها به اینترنت

تجهیز روستاها به اینترنت

تجهیز روستاها به اینترنت

کارتون طنز و خنده دار روز جدید : کارتون چوپان اینترنت باز