هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

کاریکاتور آرایشگاه زنانه : مردان در آرایشگاه ها زنان را آرایش می کنند!

کاریکاتور آرایشگاه زنانه : مردان در آرایشگاه ها زنان را آرایش می کنند!

کارتون روز: مردان در آرایشگاه ها زنان را آرایش می کنند!

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: در تهران به وفور گزارش داریم که مردان آرایش زنان را در آرایشگاه‌ها انجام می‌دهند.

حضور مردان در آرایشگاه های زنانه برای آرایش زنان

مردان آرایشگر زنان شده اند

مردان آرایشگر زنان شده اند

کاریکاتور آرایشگاه زنانه : مردان در آرایشگاه ها زنان را آرایش می کنند!