آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

کارتون خنده دار و طنز روز جدید : کاریکاتور اجاره گور خانم دکتر

کارتون روز: اجاره گور خانم دکتر!

مجله خط خطی، ۴ سال قبل، به واسطه گرانی مسکن و کوچک شدن خانه ها، موضوع گور خواب ها را مطرح کرده بود!

پیش بینی زندگی در گور ها در ۴سال پیش

زندگی در گور

زندگی در گور

کارتون خنده دار و طنز روز جدید : کاریکاتور اجاره گور خانم دکتر