شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

کارتون خنده دار و طنز روز جدید : کاریکاتور اجاره گور خانم دکتر

کارتون روز: اجاره گور خانم دکتر!

مجله خط خطی، ۴ سال قبل، به واسطه گرانی مسکن و کوچک شدن خانه ها، موضوع گور خواب ها را مطرح کرده بود!

پیش بینی زندگی در گور ها در ۴سال پیش

زندگی در گور

زندگی در گور

کارتون خنده دار و طنز روز جدید : کاریکاتور اجاره گور خانم دکتر