هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

کارتون جالب و خنده دار جدید و روز : کاریکاتور بازیکنان سیگاری و قلیانی

کارتون روز: بازیکنان سیگاری و قلیانی!

«کیروش دودی های تیم ملی را خط میزند!» عنوان کارتون امروز محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی است.

بازیکان دودی در فوتبال ایران

افزایش بازیکنانی سیگاری و قلیانی در ایران

افزایش بازیکنانی سیگاری و قلیانی در ایران

کارتون جالب و خنده دار جدید و روز : کاریکاتور بازیکنان سیگاری و قلیانی