عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

کاریکاتور ترافیک | کارتون روز لطفا به ترافیک تهران قفل نگوئید

کاریکاتور ترافیک | کارتون روز لطفا به ترافیک تهران قفل نگوئید

کارتون روز: لطفا به ترافیک تهران قفل نگوئید

«رییس پلیس راهور تهران از مردم خواست هنگام ترافیک از واژه قفل شدن استفاده نکنند!» همین خبر سوژه کارتون مهدی عزیزی برای روزنامه شرق شده است.

به ترافیک تهران قفل نگوئید!

ترافیک تهران قفل نیست!

ترافیک تهران قفل نیست!

کاریکاتور ترافیک | کارتون روز لطفا به ترافیک تهران قفل نگوئید