در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶

کاریکاتور شهر تهران : دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در خیابان های تهران

کاریکاتور شهر تهران : دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در خیابان های تهران

کارتون روز: دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در خیابان های تهران

در حاشیه نصب دوربین های ثبت مارپیچ در خیابان های تهران، مهدی عزیزی این کارتون را در شهروند منتشر کرد.

دوربین های ثبت حرکات مارپیج در تهران

نصب دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در تهران

نصب دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در تهران

کاریکاتور شهر تهران : دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در خیابان های تهران