آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

کاریکاتور شهر تهران : دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در خیابان های تهران

کاریکاتور شهر تهران : دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در خیابان های تهران

کارتون روز: دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در خیابان های تهران

در حاشیه نصب دوربین های ثبت مارپیچ در خیابان های تهران، مهدی عزیزی این کارتون را در شهروند منتشر کرد.

دوربین های ثبت حرکات مارپیج در تهران

نصب دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در تهران

نصب دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در تهران

کاریکاتور شهر تهران : دوربین های ثبت حرکات مارپیچ در خیابان های تهران